MOGUĆI PAD REFERENDUMSKE INICIJATIVE ?

Da su i u građanskoj inicijativi svjesni mogućeg problema s provjerom potpisa pokazuje i informacija da će kopirati sve potpise i tražiti od Ministarstva uprave da im objasni koji točno potpisi i zbog čega nisu pravovaljani

više na….