Radni sastanci u Lovincu i Donjem Lapcu

Predsjednik Izvršnog odbora Boro Rkman zajedno sa predsjednikom Županijske organizacije SDSS-a Ličko-senjske županije Nikolom Lalićem održao je juče radne sastanke sa Izvršnim odborima opštinskih organizacija u Lovincu i Donjem Lapcu. Ovi sastanci su u skladu sa Odlukom Predsjedništva da se, usled prolongiranja stranačkih redovnih Skupština za kraj godine, obiđu organizacije, sagleda situacija, mogućnosti i otklone eventualni problemi u radu ogranaka.

Razgovarano je o predstojećim parlamentarnim izborima na kojima je cilj da dajući svoj rezultatski maksimum svaka organizacija doprinese ukupnom izbornom rezultatu stranačkih kandidatkinja i kandidata.

Idući sastanak ovakve vrste je u sutra u Gradskoj organizaciji SDSS-a Osijek.