Program “Od vrata do vrata” jedan od ključnih projekata srpskih organizacija

U srcu naše politike uvek su ljudi, a posebno oni koji su se našli u težim životnim okolnostima. Rezultat takve politike i predanog rada SDSS-a je i projekt ‘Od vrata do vrata’, koji deluje na područjima opština Glina, Petrinja, Sunja, Benkovac, Gračac, Gospić, Lovinac, Donji Lapac, Ervenik, Obrovac, Voćin i Slatina. U sledeće dve sedmice, ovaj prijekt širi se na opštine Obrovac, Krnjak (Vojnić, Barilovići, Slunj), Pakrac i Požega.
U svakom od tih mesta, vozači-pratitelji su tu kako bi pružili podršku i osigurali da naši stariji sugrađani imaju pristup potrebnim uslugama i kako bi im olakšali život u ruralnim, izoliranim područjima. Baš poput ove video priče iz Gline.