Bogdan Rkman mag.politologije

Predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a

Lični podaci:

 • rođen 15.01.1969. godine u Topuskom
 • oženjen, otac jednog djeteta
 • Srbin, Pravoslavac
 • 1987. završio srednju školu kulturološkog smjera u Zagrebu
 • od 1987. do 1991. godine studira na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu
 • 1992. zbog rata studij nastavlja u Beogradu na Fakultetu odbrane i zaštite gdje diplomira 1994.
 • 2005. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu nostrifikuje inostranu diplomu
 • 2010. Fakultet političkih znanosti u Zagrebu dodjeljuje mu akademsko zvanje magistar politologije

Radno iskustvo:

 • novinar i urednik na Srpskom radiju “Petrova Gora” u Vrginmostu
 • šef Press centra u Izvršnom vijeću srpske oblasti istočna Slavonija, Baranja i zapadnog Srijem
 • direktor i glavnik urednik Televizije “Dunav” u Vukovaru
 • jedan od osnivača “Biltena” ZVO-a, te jedan od pokretača i dugogodišnji novinar “Novosti”
 • urednik u dnevnom listu “Glas Slavonije” u Osijeku
 • voditelj Informativne službe SDSS-a
 • dopisnik više elektronskih i štampanih medija (RTS, TV “Avala”, “Dnevni telegraf”, “SINA”, “Naša Borba”, “Odgovor”, “Most mira”…)

Političko iskustvo:

 • član SDSS-a od osnivanja 1997. godine
 • vijećnik SDSS-a u Gradskom veću Grada Vukovara od 1997. do 2005. uključujući poziciju potpredsjednika Kluba vijećnika od 1997. do 2001.
 • vijećnik SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-sremske  od 2006. do 2012., te predsjednik Kluba vijećnika od 2009 do 2012.
 • od 2003. godine do danas predsednik Izvršnog odbora SDSS-a i član Predsedništva SDSS-a
 • zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije od 2013. do 2017. godine

Ostale dužnosti:

 • predsjednik Udruženja izbeglih i prognanih Srba Republike Hrvatske
 • predsjednik Zavičajnog klub Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović” u Vukovaru
 • član više nevladinih organizacija