Bogdan Rkman dipl. polit.

Predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a

Osobni podaci:

Rođen 15.01.1969. godine u Topuskom, Srbin, pravoslavac, jedno dijete, mjesto stanovanja Vukovar.

Stručna sprema:

Završio Fakultet političkih nauka u Beogradu, sa nostrificiranom diplomom.

Radno iskustvo:

 • novinarski poslovi na radiju i televiziji
 • rukovodeći poslovi u javnim medijima
 • novinarski poslovi u dnevnim i tjednim novinama

Političko iskustvo:

 • član Izvršnog odbora Gradske organizacije SDSS-a Vukovar
 • član Izvršnog odbora SDSS-a
 • vijećnik SDSS-a u Gradskom vijeću Grada Vukovara
 • vijećnik SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije,
 • predsjednik Kluba vijećnika SDSS-a u Županijskoj skupštini Vukovarsko-srijemske županije
 • zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije

Stranačke dužnosti:

 • predsjednik Izvršnog odbora SDSS-a
 • član Predsjedništva SDSS-a

Ostale dužnosti:

 • predsjednik Zavičajnog kluba Kordunaša i Banijaca “Miloš Vojnović”
 • član Vijeća srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije