Predaja lista do ponoći 13.avgusta

izbori za sabor 2016

Od 30.jula u ponoć počeli su teći izborni rokovi. Stranke, nezavisne liste i kandidati mogu do ponoći 13. avgusta  Državnoj izbornoj komisiji podnositi kandidacione liste. DIP potom ima 48 sati za proveru i objavu pravovaljanih lista, a 16. avgusta službeno počinje izborna kampanja. Dan uoči izbora, u subotu, 10. septembra, nastupa predizborna tišina. Predsednik DIP-a Branko Hrvatin je rekao kako je postupak koji prethodi izborima, utvrđivanje popisa birača na osnovu prijava prebivališta, u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, a njihov upis u Registar u nadležnosti Ministarstva uprave. “DIP je samo korisnik dokumenta kojeg će dobiti dan nakon što se zaključi Registar birača. Svi birači svoje podatke u Registru birača mogu ažurirati do 31. avgusta”, kazao je Hrvatin. Podsetio je birače da se i na ovim izborima glasa preferencijalno što znači da se na glasačkom listiću zaokružuje  redni broj kandidacione liste, ali se može zaokružiti i ime jednog kandidata s te liste.

izvor: Radio Borovo