Dragana Jeckov dipl. iur.

potpredsjednica Glavnog odbora SDSS-a i SDSS-a

Osobni podaci:

Rođena 08.07.1976. godine u Vinkovcima, Srpkinja, pravoslavne vjere, jedno dijete, mjesto stanovanja Negoslavci.

Stručna sprema:

Završila Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu, sa nostrificiranom diplomom u Republici Hrvatskoj.

Radno iskustvo:

 • sekretar Zajedničkog vijeća općina u Vukovaru
 • predsjednica Odbora za ljudska prava ZVO-a

Političko iskustvo:

 • članica Općinskog vijeća Općine Markušica
 • članica Općinskog vijeća Općine Negoslavci
 • predsjednica Općinske organizacije SDSS-a Markušica
 • potpredsjednica Aktiva žena SDSS-a
 • potpredsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije
 • zastupnica SDSS-a u Hrvatskom saboru od 2017. do 2020. godine
 • članica Savjeta za nacionalne manjine od 2017. do 2020. godine

Političke dužnosti:

 • zastupnica SDSS-a u Hrvatskom saboru od 2020. godine
 • predsjednica Kluba zastupnika SDSS -a u Hrvatskom saboru
 • članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • članica Odbora za zaštitu okoliša i prirode
 • članica Odbora za obitelj, mlade i sport
 • članica Odbora za ravnopravnost spolova
 • članica Savjeta za nacionalne manjine

Stranačke dužnosti:

 • potpredsjednica Glavnog odbora SDSS-a i SDSS-a
 • potpredsjednica Predsjedništva SDSS-a
 • potpredsjednica Aktiva žena SDSS-a

Ostale dužnosti:

 • članica Vijeća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije
 • potpredsjednica Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu