Dragana Jeckov mag.iur.

Potpredsjednica SDSS-a

Lični podaci:

 • rođena 08.07. 1976 godine u Vinkovcima
 • osnovnu školu “Georgije Jakšić” završila u Markušici, srednju medicinsku školu u Kraljevu
 • zvanje diplomirana pravnica stekla 2009. godine te je isto priznato u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske
 • udana, majka jednog djeteta

Političko iskustvo:

 • 2005. godine vijećnica (SDSS) u opštinskom vijeću opštine Markušica
 • 2005. — 2009. godine predsjednica opštinske organizacije SDSS-a Markušica
 • 2013. — 2017. godine vijećnica (SDSS) opštinskog vijeća opštine Negoslavci
 • 2017. godine reizabrana je kao vijećnica (SDSS) opštinskog vijeća opštine Negoslavci
 • 2014. godine  izabrana za potpredsjednicu Aktiva žena SDSS-a
 • 2016. na parlamentarnim izborima izabrana za zamjenicu kandidata Mile Horvata u XII. izbornoj jedinici
 • 30.06.2017. postaje saborska zastupnicu umjesto Mile Horvata

Posebno je aktivna u oblasti zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava te zaštiti prava žena s posebnim akcentom na nedovoljnu zastupljenost žena u političkom i javnom životu.

Ostale dužnosti:

 • 2006. godine imenovana na funkciju sekretara Zajedničkog veća opština
 • U okviru Odbora za ljudska prava u Zajedničkom veću opština angažovana je na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći od 2009. godine kao pravna savjetnica
 • Posjeduje iskustvo u radu sa strankama i djelovanju na zaštiti i promociji ljudskih prava te je bila voditeljica nekoliko projekata iz oblasti zaštite istih
 • Jedna od organizatorica manifestacije “Međunarodnog dana žena sa sela” od 2014. godine
 • 2007. godine članica Županijskog veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije te članica Skupštine SNV-a