Potpisan Sporazum za deminiranje u Ličkoj Jesenici

Karlovačka županija  i  Hrvatski centar  za razminiranje potpisali su danas Sporazum o financiranju poslova deminiranja šuma i šumskih zemljišta u  Ličkoj Jesenici u općini Saborsko.  Ovim Sporazumom Karlovačka županija ulaže 350 hiljada kuna vlastitih sredstava, a Hrvatski centar za razminiranje ostatak do procijenjene vrijednosti nabave za ovaj projekt u visini 1.308.375,00 kuna (sa PDV-om).

U Karlovačkoj županiji ima još 49,1 km2  pod minama. Jedno od  njih je područje  Ličke Jesenice. Radi se o području pod nadzorom   Hrvatskih šuma, Uprave šuma Ogulin, ukupne površine od 116.300 kvadratnih metara.  Za stanovnike  Ličke Jesenice  je od izuzetne važnosti da ovaj prostor bude očišćen od mina jer su životno vezani za .

Posebno je potrebno  napomenuti  da je najveći problem kod  deminiranja  u Karlovačkoj županiji nedovoljno ispitano potencijalno minsko  područje, naročito od  općine Plaški prema Maloj Kapeli odnosno Ličko- Senjskoj županiji i općini Saborsko ukupne površine od  cca 28 miliona  m2 koje je potrebno ispitati, jer ne postoje adekvatne karte niti podaci gdje su mine postavljene

U općini Saborsko po popisu iz 2011 godine živi  632 stanovnika, od čega je 136 stanovnika srpske nacionalnosti ( 21,5 %), a u  samom  mjestu  Lička Jesenica  živi 100 Srba.

tekst i foto: Mirko MARTINOVIĆ/ naslovna slika: radio-mrežnica.hr