Podrška većim porodiljskim naknadama

U današnjoj saborskoj raspravi o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim naknadama učestvovala je potpredsjednica stranke i zastupnica Dragana Jeckov: