Državni funkcioneri

Samostalnu demokratsku srpsku stranku zastupa 7 dožupana i 8 dogradonačelnika:

SPOMENKA ĐURIĆ
Državna tajnica, Ministarsvo regionalnog razvoja i fondova EU,

Adresa: Zagreb, Miramarska cesta 22,
Tel. (+3851) 6400-600,
E-mail: kabinet@mrrfeu.hr

DEJAN DRAKULIĆ, dipl. pravnik
Pomoćnik ministra, Ministarsvo uprave

Adresa: Zagreb, Maksimirska 63,
Tel. (+3851 )2357-555 ,
Faks: (+3851) 2357-607,
E-mail: kontakt-uprava@uprava.hr

MILENKO ŽIVKOVIĆ dipl. ekonomist
Pomoćnik ministra, Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

Adresa: Zagreb, Ulica grada Vukovara 78,
Tel. (+3851)61106-111,
Faks: (+3851)6109-201,
E-mail: upiti.gradjana@mps.hr

MILE HORVAT, dipl. pravnik
Državni tajnik, Ministarstvo zaštita okoliša i energetike,

Adresa: Zagreb, Radnička cesta 80,
Tel. (+3851)3717-111,
Faks: (+3851)3717-149.

VESELKO ĆAKIĆ
Potpredsjednik Savjeta savjeta za nacionalne manjine,

Adresa: Zagreb, Mesnička 23.
Tel. (+3851)4569-286,
Fax: (+3851)4569-297,
E-mail:savjet@nacionalne-manjine.info