Hrvatski Sabor

Samostalna demokratska srpska stranka u Hrvatskom Saboru ima tri zastupnika iz redova srpske zajednice.