POČETKOM MARTA državni tajnik Horvat održao sastanak o vodovodu Trojvrh i Vojnovac

U Ministarstvu  zaštite okoliša i fondova EU RH u Zagrebu kod državnog tajnika Mile Horvata dana početkom marta održan je sastanak na temu rješavanja problema vododopskrbe  u naselju Trojvrh u općini Josipdol i naselja Vojnovac u općini Plaški.  Iz Karlovačke županije sastanku su prisustvovali načelnik općine Josipol Zlatko  Mihaljević, zamjenik načelnika općine Plaški Ivan Šego i  zamjenik župana Karlovačke županije Mirko Martinović, koji je ujedno i organizator ovog sastanka.

Načelnik Mihaljević i dožupan Martinović su upoznali  državnog tajnika  o problematici vezanoj za ovaj projekt vodovoda. Stanovnici naselja Trojvrh, u kojem živi pretežno srpsko stanovništvo su tokom 70-ih godina prošlog stoljeća  vlastitim sredstvima  izgradili lokalni vodovod  koji se proteže kroz naselja Trojvrh u općini Josipdol i Vojnovac u općini Plaški. Ujedno, ovaj vodovod nakon rekonstrukcije i izgradnje bi prešao u nadležnost Vododvoda i kanalizacija grada Ogulina  Danas, postojeći vodovod funkcionira kao nelegalni cjevovod  zbog nepostojanja bilo kakve dokumentacije. Sadašnji cjevovod opskrbljuje  70-tak domaćinstava i danas znači „život i opstanak“ za ovo stanovništvo. Trenutno ovaj vodovod održava i otklanja kvarove, te plaća utrošenu struju za crpke  općina Josipdol. Ista  je za potrebe zdravstvene ispravnosti vode izgradila klorinator. U ljetnim periodima kad izvorište presuši, vatrogasci iz Josipdola cisternama dovoze pitku vodu  u  izgrađenu vodospremu.

Načelnik Mihaljević vidi rješenje  problema  vodovoda Trojvrh u izgradnji spoljnog transportnog i opskrbnog cjevovoda u dužini od cca 7.000 metara.  Osim izgradnje cjevovoda trebalo bi izvršiti rekonstrukciju crpne stanice Cerovnik, te izgradnju crpne stanice i vododpreme Trojvrh. Planirana ukupna vrijednost radova je cca 14 mil kuna.

Prošle godine općina Josipdol  se prijavila  za sufinanciranje iz  MRRiFEU  na „Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“  iz kojeg su dobili 200.000,00 kn,  te izradili projektnu dokumentaciju za ovaj vodovod. Ovih dana se očekuje i građevinska dozvola.

Državni tajnik  Mile Horvat  je obećao da će kao i do sada,  pomoći koliko je god u njegovoj moći, da se iznađu  sredstva za izgradnju ovog vodovoda, bilo iz nacionalnih ili  europskih fondova. Dogovoreni su i prvi koraci u rješavanju ovog  projekta.

tekst i foto: Mirko MARTINOVIĆ