Glavni odbor: dr. Pupovac, Jeckov i Milošević – kandidati, Mihajlović, Horvat i Šimpraga zamjenici

Glavni odbor Samostalne demokratske srpske stranke na današnjoj sjednici održanoj u Vukovaru, utvrdio je kandidate i zamjenike kandidata SDSS-a za predstojeće parlamentarne izbore.

Kandidati su dr. Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević, a njihovi zamjenici Dejan Mihajlović, Mile Horvat i Anja Šimpraga. Konačan prijedlog kandidata ide na verifikaciju Glavnoj Skupštini čija sjednica počinje u 14 sati, takođe u Vukovaru.

Glavni odbor imenovao je izborni štab SDSS-a za predstojeću kampanju, usvojio finansijski okvir kampanje, potvrdio nekoliko zaključaka Predsjedništva stranke donešenih u periodu između dvije sjednice Odbora, prihvatio izvještaj o poslovanju stranačkog preduzeća SEDES…

Glavni odbor je upravo završio sa radom, a pauzu do početka Glavne Skupštine, članice i članovi iskoristiće za obilazak Srpskog doma u Vukovaru čija je rekonstrukcija u završnoj fazi.