Ostrovica, jedan od najstabilnijih stranačkih “malih” ogranaka!

Općinska organizacija SDSS-a Lišane Ostrovičke jedan je od najstabilnijih malih ogranaka naše stranke. Mali ne zato jer nemate aktivnosti, već zato što nažalost nemate značajan broj stanovnika, ali bez obzira na to kod vas nikada nije izostao rezultat ma o kojim izborima se radilo i ma koju stranačku aktivnost je trebalo obaviti. Rekao je ovo danas u Ostrovici nedaleko Benkovca, članovima SDSS-a predsjednik Izvršnog odbora stranke Boro Rkman. Referišući se na mali broj mještana i uvijek prisutan dobar stranački rezultat, predsjednik Zadarske županijske organizacije Milan Tankosić je naglasio da “kada bi se posmatralo u korelaciji mogućeg broja birača i onih koji na izbore izađu i glasaju za našu stranku, kada bismo posmatrali po procentima, vi biste bili u samom vrhu stranačkih organizacija”!

U Ostrovici i Dobropoljcima, selima nastanjenim većinom Srbima u opštini Lišane Ostrovičke živi svega šezdesetak stanovnika!!!

Jedan od ključnih problema zbog čega, kako kaže predsjednik ogranka Željko Medić, svi Srbi Ostrovice i Dobropoljaca ne glasaju za SDSS je činjenica da nemaju društveni dom pa se izbori održavaju u privatnoj kući.  “A znate kako bude u našim selima bez obzira ima li nas u njima malo ili puno, rijetko se desi da je svako sa svakim dobar, pa i neki naši mještani zaziru da idu u privatne kuće”, rekao je Medić. I ovom problemu se nazire riješenje aktivnošću zamjenice šefa državnog ureda za obnovu tatjane Vukobratović-Spasojević koja je Ostrovičanima najavila mogućnost da se dio nekdašnje seoske škole adaptira u društveni dom.

Društveni dom uskoro neće biti problem za seljane Jagodnje Gornje u opštini Polača, informisao je Rkmana i Tankosića na današnjem sastanku Izvršnog odbora OO SDSS Polača predsjednik Ljubomir Marčić. Sredstva u najvećem iznosu osiguralo je Srpsko narodnno vijeće, a znatno pomaže i opština Polača. U ovom nekad bogatom selu na pola puta između Benkovca i Biograda, živi devedesetak Srba i uz još nekoliko sela u opštini (Jagodnja Donja, Kakma, Stabanj…) nastanjenih sunarodnicima čini brojku od 200-injak Srba što u povratničkim sredinama nije malo! Hrabri činjenica da se u Jagodnju vraćaju sunarodnici iz izbjeglištva i pokreću svoja imanja i poslove od kojih najveći dio se učlanjuje u SDSS.