Ogulin: Asvalt i u Ponikvama

Nakon 18 godina počelo je asvaltiranje nerazvrstanih cesta na području Mjesnog odbora Ponikve, najsjevernijem naselja grada Ogulina. Zahvaljujući dobroj suradnji ogulinskog SDSS-a sa lokalnom vlasti na čelu sa gradonačelnikom Daliborom Domitrovićem asvaltiranjem Ponikava završava se ciklus radova planiranih u 2020. godini. U 2020. godini asfaltirani su nerasvrstani putevi na području Gornjih i Donjih Dubrava, Drežnice, Jasenka, Otoka Oštarijskog, Popovog sela i Ponikava.

Uz asvaltiranje i nasipanje puteva ovih dana odvijaju se radovi na drugoj fazi izgradnje mrtvačnice u Drežnici. Trenutno je u pripremi zalijevanje druge deke nakon čega slijedi postavljanje krova.


Od 1.3.2021. sa radom je započelo 25 žena na projektu Zaželi II – Grad Ogulin vrijednosti 2,3 milijuna kuna koje obilaze dvjestotinjak starijih osoba u svim naseljima Ogulina. Prijavitelj projekta je Grad Ogulin na inicijativu zamjenika gradonačelnika Nevena Ivoševića i gradskog vijećnika Nevena Vujnovića koji je i izradio kompletnu dokumentaciju i prijavu.