Održan sastanak Aktiva žena SDSS-a

Juče  je u Zagrebu održan sastanak Izvršnog odbora Aktiva žena Samostalne demokratske srpske stranke. Nakon podnijetih izvještaja županijskih aktiva, istaknuta je potreba aktivnijeg rada sa ženama na terenu radi omasovljenja i pojačanim uključivanjem žena u stranačke strukture. U tom kontekstu biće oformljeni posebni timovi koji će kroz posjete Aktivima u županijama u kojima imamo ova stranačka tijela, neposredno se upoznati sa situacijom, problemima i modelima rješenja. Kao dobar primjer, u nizu akcija humanitarnog karaktera u organizaciji Aktiva žena, navedena je nedavna interventna pomoć u odjeći za djecu u više banijskih porodica.

Osim humanitarnih i sličnih akcija, cilj je Aktiva kroz edukacije i na druge načine pripremiti žene za preuzimanje  najodgovornijih izvršnih i predstavničkih funkcija u jedinicama lokalne samouprave. Kao dobar primjer istaknuta je Šibensko-kninska županija i njene lokalne sredine i institucije u kojima žene članice naše stranke imaju značajnu ulogu u procesima političkog odlučivanja.

Sastanku su prisustvovali Predsjednik SDSS-a dr. Milorad Pupovac i predsjednik Izvršnog odbora Bogdan Boro Rkman.