Odbijeni amandmani SDSS-a i manjina

9ab6c830741126ab20a1 web

9ab6c830741126ab20a1 webZAGREB, 21.3.2016. – Na temelju člana 196. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora i članka 38. Zakona o proračunu (Narodne novine“, br.87/08.) na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016.godinu i projekcije za 2017 i 2018. godinu Klub zastupnika SDSS-Reformisti u Hrvatskom saboru podnio je više amandmana vezanih uz proces stambenog zbrinjavanja, razvoj potpomognutih područja i manjinsku tematiku. Iako su obrazloženja bila utemeljena, saborska većina nije prihvatila amandmane.

 

 

 

 

 

AMANDMAN I.
U II. Posebnom dijelu, članak 3. šifra 033 naziv Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u proračunu za 2016.godinu, na stavci K761061 Obnova i izgradnja u ratu oštećenih stambenih jedinica predviđeni iznos od 24.054.292,00 kuna, povećava se za iznos od 15.000.000, 00 kuna i iznosi 39.054.292,00 kuna
Predlažemo da se predviđeni iznos od 15.000.000,00 kuna skine s Posebnog dijela II. šifra 049 Ministarstvo gospodarstva, stavke A 822028 naziv Restrukturiranje brodogradilišta.
Obrazloženje:
Za rad Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Prijedlogom državnog proračuna za 2016. predviđena su sredstva u iznosu od 24.054.292,00 kuna za obnovu i izgradnju u ratu oštećenih stambenih jedinica. Kako su Državnom uredu smanjena sredstva za realizaciju ovog programa, a ostalo je za riješiti oko 1500 zahtjeva za obnovu što u prvom što u drugom stupnju. Vodeći računa o činjenici da su zahtjevi podneseni još 2004. godine, to govori da je obnova prioritet za rješavanje i zatvaranje ovog programa.
Neposredno u dvorani obrazlažući amandman predsjednik Kluba dr. Milorad Pupovac je rekao: “Poštovani gospodine ministre. Kao što znate 24 milijuna 54 tisuće i 222 kune za preostali broj stambenih jedinica u ratu uništenih ili oštećenih stambenih jedinica, kuća kojih i ovoga trenutka čeka na obnovu prijavljenih prije 12 godina, dakle 2004. je 1500. Kada bismo mi bili sigurni da će ova 24 milijuna kuna biti dovoljna mi ne bismo podnosili ovaj amandman. Prema tome ukoliko imate mogućnost da unutar proračuna rasporedite sredstva tokom godine i realizirate ono što je potrebno mi ćemo povući amandman. Ako nam ne možete dati to jamstvo mi ćemo tražiti glasanje.
Amandman nije dobio potreban broj glasova.

AMANDMAN II.
U II. Posebnom dijelu, članak 3. šifra 033 naziv Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u proračunu za 2016.godinu, na stavci K761062 Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava predviđeni iznos 4.900.000,00 kuna povećava se za iznos od 10.000.000,00 kuna. i iznosi 14.900.000,00 kuna.
Predlažemo da se predviđeni iznos od 10.000.000,00 kuna skine s Posebnog dijela II. šifra 049 Ministarstvo gospodarstva, stavke A 822028 naziv Restrukturiranje brodogradilišta.
Obrazloženje:
Prijedlogom proračuna za 2016.godinu predviđen je iznos od 4.900.000,00 kuna, koji nije dostatan za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskih prava budući da je oko 3000 ne riješenih zahtjeva i oko 500 zahtjeva koji su pozitivno riješeni, bez dodjele stambenih jedinica. Kako se radi o preuzetoj obvezi Republike Hrvatske pri ulasku u EU da će riješiti sve preostale slučajeve stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava, to postoji i obveza za rješavanje i zatvaranje ovog programa.
PUPOVAC: Poštovani gospodine ministre, i vi i mi smo suglasni da ovih 4 milijuna i 900 za preostalih 3000 podnesenih zahtjeva, 500 zahtjeva koji čekaju, imaju pozitivno rješenje i čekaju da počne realizacija naravno nisu ni blizu dovoljnog. Ali ukoliko, a s druge strane i vi, dakle i Vlada i mi zastupnici smo svjesni da to nije samo stvar obaveze prema građanima koji su podnijeli te zahtjeve nego istovremeno je to dio međunarodnih obaveza RH zbog kojih RH dobiva sredstva iz Banke vijeća Europe u sklopu Regionalnoga programa stambenog zbrinjavanja. I ukoliko vi svojim obrazloženjem jamčite kao što ste kazali da će tokom godine se osigurati u preraspodjeli sredstava za povećanje ovoga iznosa ja ću onda povući ovaj amandman.
Amandman je povučen.

AMANDMAN III.
U II. Posebnom dijelu, članak 3. šifra 061 naziv Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije u Proračunu za 2016. na stavci A758019 Sufinanciranje EU projekata na potpomognutim i drugim specifičnim područjima predviđena su sredstva u iznosu 4.080.000,00 kuna predlažemo povećanje za 6.920.000,00 kuna, što iznosi 11.000.000,00 kuna.
Predlažemo da se predviđeni iznos od 6.920.000,00 kuna skine s Posebnog dijela II. šifra 049 Ministarstvo gospodarstva, stavke A 822028 naziv Restrukturiranje brodogradilišta.
Obrazloženje :
Prijedlogom proračuna za 2016. godinu predviđena sredstva nisu dostatna za pokrivanje pomoći tijelima na lokalnoj i (područnoj) regionalnoj razini posebno za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata na EU natječaje. Smanjivanjem sredstava smanjujemo im mogućnosti za povlačenje sredstava nužnih za realizaciju projekata od vitalnog interesa za razvoj.
PUPOVAC: Zahvaljujem gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Poštovani gospodine ministre, jedna od najznačajnijih, jedna od najznačajnijih proračuna ove Vlade jesu EU fondovi. Jedna od najznačajnijih komponenti općenito u revitalizaciji našeg gospodarstva jesu EU fondovi. E sada ukoliko vi sa 4 milijuna kuna mislite da će preko 10 ili 15% općina u RH koja nema svojih sredstava za izradu projekata i projektne dokumentacije moći sudjelovati u redistribuciji tih sredstava za koje se nadam da ćemo ih povući. Ukoliko vi sa 4 milijuna mislite da će tih 10 do 15 općina imati dovoljnoga kapaciteta da povuče te fondove i da uopće sudjeluje u tome, ja bih vas podržao. Ali ja znam kao što ćete i vi vrlo brzo saznati da se ta 4 milijuna nema šanse, ne 15% ili 10% nego i 1% općina da dobije sredstva za fondove. I iz tog razloga mi ostajemo oko toga da povećate za 6 milijuna i nešto kako bi barem 11 milijuna stajalo na raspolaganju općinama za izradu potrebne projektne dokumentacije. U protivnom baciti ćete ih na tržište onima koji će na njima zarađivati umjesto da im država pomogne. Mi im nećemo pomoći, drugi će im zarađivati. Oni koji ne budu imali novaca samo će dodatno dalje propadati. Tražim glasanje.
Amandman nije prošao.

AMANDMAN IV.
U II. Posebnom dijelu, članak 3. šifra 061 naziv Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije u Proračunu za 2016. na stavci K549110 Razvoj potpomognutih područja predviđena su sredstva u iznosu 40.000.000,00 kuna predlažemo povećanje za 10.000.000,00 kuna ,što iznosi 50.000.000,00 kuna.
Predlažemo da se predviđeni iznos od 10.000.000,00 kuna skine s Posebnog dijela II. šifra 049 Ministarstvo gospodarstva, stavke A 822028 naziv Restrukturiranje brodogradilišta.
Obrazloženje:
Predloženim povećanjem ove stavke želimo za ova područja, koja u velikoj mjeri zaostaju od hrvatskog prosjeka razvijenosti, osigurati dodatne mjere gospodarskog i društvenog razvitka, u cilju što bržeg ujednačavanja razvijenosti u odnosu na ostale dijelove Republike Hrvatske.
PUPOVAC: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre. Sami dolazite iz područja koje je ispod razine prosjeka razvijenosti RH. Dakle cijela Slavonija uključujući i vaš dio Podravine, uključujući i dobar dio sve do Jadranskoga mora, dakle od Dunava pa do Jadranskoga mora su područja u kojima ljudi trebaju pomoć države da bi mogli stati na noge. U prošlom mandatu je Vlada to osigurala i to je bila jedna od dobrih mjera. I ne razumijem zašto ne ostati kod te mjere. U međuvremenu povećavate subvencije za brodogradnju. Kome i zbog čega? Za 400 milijuna kuna. A ovdje ne možete osigurati 10 milijuna kuna. Kome i zbog čega povećavate subvenciju u brodogradnji? Zar ovi ljudi nisu vrijedni toga da dobiju podršku da mogu živjeti tamo i opstati. Ili ćemo nastaviti kukati o tome kako ljudi mladi odlaze tamo a sada kada imamo priliku da ih zaustavimo, da revitaliziramo naše nerazvijene krajeve, sada je teškoća dati 10 milijuna kuna. A ovdje štitite ovih 400 milijuna kuna. Nadam se da ćete imati dobar razlog da ih štitite je mi ćemo imati dobar razlog da nastavimo braniti, da ljudi imaju priliku da žive u pristojno razvijenim krajevima.
Amandman je odbijen.

Klub SDSS- Reformisti, Klub nacionalnih manjina i više zastupničkih klubova podnijeli su i više amandmana vezanih uz poboljšanje položaja nacionalnih manjina u RH. Međutim, ti amandmani takođe nisu dobili većinsku podršku u Saboru.

SDSS-ovi saborski zastupnici kao i više zastupnika nacionalnih manjina nisu ni glasali o budžetu koji je danas potrebom većinom usvojen u Saboru.