Novih 700 metara asvalta u općini Udbina!

Asvalt je konačno došao i do Bunića kod Udbine, gdje je asfaltiran put do zaseoka Dragaši-Kneževići. Asvaltirano je 700 metara. U zaseoku živi 15-ak ljudi od čega je četvoro male djece. Vrijednost projekta je 502 000 kn, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja sufinanciralo 180 000 k, temeljen Natječaja za područja naseljena nacionalnim manjinama.