Novi asvalt u srpskim naseljima Karlovačke županije

Prošle i ove sedmice Županijska uprava za ceste Karlovačke županije bila je vrlo  aktivna u naseljima gdje živi pretežno srpsko stanovništvo u ovoj županiji. Na županijskoj cesti prije naselja  Vitunj  koje pripada   gradu  Ogulinu,  rekonstruiran i obnovljen most, stavljena ograda,  te prošireni i  asfaltirani prilazi  mostu u ukupnoj dužini od 45 metara. Tok izvedbe radova pratili su Neven Ivošević, zamjenik gradonačelnika i Neven Vujnović, vijećnik ogulinskog Gradskog vijeća.  Vrijednost ovih radova je iznosila  cca 175.000 kuna. Prema riječima Nenada Vukadinovića iz Jasenka,  pored radova na  ovom području završeni su radovi na čišćenju i sječi raslinja  uz županijsku cestu na relaciji Jasenak – Drežnica.

U općini Krnjak na putu prema manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice  u naselju Donji Budački   popravljena su i uređena  dva mosta. Most koji vodi prema  naseljima Dugi Dol i Mlakovac je u potpunosti  obnovljen i rekonstruiran, dok je na drugom mostu prema naselju Mlakovac popravljena i prefarbana ograda. Pored sanacija mostova Županijska uprava za ceste je   prekrila asfaltnim  slojem i dio ceste  kroz Donji Budački  od državne ceste D1  do raskršća Mlakovac, Dugi dol u dužini od cca 500 metara, ukupne  vrijednosti od  cca 350.000 kuna.

Ovaj lokalitet su juče obišli ravnatelj ŽUC-a Stjepan Turković sa suradnicima, Dejan Mihajlović, načelnik općine Krnjak i  Mirko Martinović, zamjenik župana Karlovačke županije.