Novi asvalt u općini Kistanje

Sredstvima Ministarstava regionalnog razvoja za područja naseljena nacionalnim manjinama i budžeta općine Kistanje, nedavno je asvaltiran kilometar nerazvrstanih cesta u Modrinu Selu (zaseoci Kolundžići i Milijaši) i Kistanjama (Popovići).

Ministarstvo je učestvovalo sa 200.000 kuna, a općina Kistanje sa 326.000.

tekst i foto: Borislav ŠARIĆ