Novi asvalt u Kistanjama i Udbini

Početkom oktobra u selima kistanjske općine, Zečevu i Biovičinu Selu asvaltirano je 1100 metara nerazvrstanih cesta. Trošak radova iznosio je 469.000 kuna, od čega je projekt sufinanciralo Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova sa 200.000 kuna, a ostatak općina Kistanje.

U Općini Udbina juče je asfaltirano 1350 metara prema zaseoku Matići u selu Kurjak. Vrijednost projekta je 568 000 kn,od toga 190 000 kn osigurava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ostatak financira Općina Udbina.