Nije dobar trend smanjenja broja manjinaca u MUP-u

Trend smanjenja udjela zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u MUP-u se i dalje nastavlja i imamo značajno smanjenje što svakako nije dobro. Među pripadnicima MUP-a samo 2,5% odnosi se na radnike koji dolaze iz redova nacionalnih manjina, rekla je jutros u Saboru zastupnica Dragana Jeckov;