Neprihvatljivo da neki poslodavci novcem od države smanjuju plaće!

Predsednik SDSS-a dr. Milorad Pupovac danas je u Hrvatskom saboru govorio o ekonomskim merama Vlade RH u borbi protiv korona virusa: