Nećemo odgovarati na pitanja koja nas uvlače u kampanju drugih stranaka