Nacionalni Dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, slobodni govor u saborskoj klupi održala je naša zastupnica Dragana Jeckov;