Milošević: Dobro je da bivše škole i domovi postanu vlasništvo općina

Boris Milošević u Saboru je govorio o Prijedlogu Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
– Velika je novina u važećem zakonu, kad je donesen prije nekoliko godina, a nastavlja se u ovom zakonu je to se da će se sve nekretnine u vlasništvu RH koje su na dan 1. siječnja 2017. bile u naravi škola, domovi, vatrogasni domovi i slično postati vlasništvo jedinica lokalne samouprave, što smatram jako dobrim rješenjem. Jednim potezom činilo se da ćemo riješiti jako puno toga – naglašava Milošević.