Korisnicima je bitnija kvalitetna usluga nego broj Centara za socijalnu skrb

Manje je bitno koliko će ukupno biti Centara za socijalnu skrb u Republici Hrvarskoj, koliko je bitno da krajnji korisnici dobiju kvalitetnu uslugu i zaštitu, rekla je danas učestvujući u raspravi o paketu “socijalnih zakona” saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jedckov. Rekla je kako je postojeći zakon čak 8 puta mijenjan i nadopunjavan jer je sistem, uz ostalo, djelujući čak kroz 82 Centra, osim fragmentiranosti pokazao i niz drugih manjkavosti.

Pozdravila je prijedlog da se socijalna naknada sa 800 poveća na 1 000 kuna po korisniku, kao i prijedlog da se proširi spektar prava za roditelje njegovatelje i profesionalne udomitelje.