Klub SDSS-a podržava prijedlog Zakona o robnih zalihama u prvom čitanju

U Saboru je o prijedlogu Zakona o strateškim robnim zalihama, viđenje Kluba SDSS-a iznijela zastupnica Anja Šimpraga; 

Ne tako davno pogodile su nas brojne nedaće, kada je Ravnateljstvo za robne zalihe preuzelo veoma važnu ulogu u saniranju posljedica potresa i na kraju dostavilo najviše kontejnera i kućica na Baniju što se rekla bih i podrazumijeva. Upravo je Ravnateljstvo za robne zalihe u problematičnim situacijama ključno tijelo koje do tog trenutka radi „daleko od svijetla reflektora“ i priprema se za problematične situacije. Reakcija je u pravilu bila promptna, a aktivnost je posljednjih godina bila pojačana prilikom elementarnih nepogoda, primjerice prilikom poplava u Gunji ili klizišta u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Strateške robne zalihe značajne su i važne s više točaka gledišta zbog svoje socijalne, društvene i humanitarne uloge u svakoj zemlji i te uloge dolaze do izražaja u izvanrednim situacijama. Kamo sreće da do aktivacije robnih zaliha nikad niti ne dođe! Stalnim stvaranjem strateških robnih zaliha pridonosi se učinkovitijem djelovanju sustava zaštite i spašavanja i održivosti gospodarstva u teškim uvjetima. Upravo su zbog toga stvaranje, održavanje, kao i teritorijalni razmještaj strateških robnih zaliha od nemjerljive važnosti. Stalno dostupne zalihe osiguravaju nesmetano i pravovremeno interveniranje i otklanjanje posljedica te isključuju ovisnost o tržištu, sektoru proizvodnje, uvozu, ali i međunarodnoj pomoći.

Nažalost, svjedočili smo i pokojoj aferi koja se tiče robnih zaliha i upravo je iz tog razloga potrebno revidirati trenutno važeći Zakon o robnim zalihama koji je na snazi 20 godina, a mijenjan je tek jedanput. Zbog svoje dugotrajnosti Zakon je u određenom segmentu već zastario, naročito u dijelu koji je predviđao što s robnim zalihama koje su ostale iz vremena tržišnog funkcioniranja i što s operativnim zalihama koje sada više ne postoje u našem zakonodavstvu. Vidjeli smo da kriza u bilo kojem svom obliku ne bira ni mjesto ni vrijeme, i upravo iz tog razloga Zakon o strateškim robnim zalihama je potrebno prilagoditi novim izazovima učestalih katastrofa, humanitarnih kriza u smislu operativnosti donošenja Bilance strateških robnih zaliha, upravljanja robnim zalihama, bržeg popunjavanja i nominiranja novih možebitno potrebnih proizvoda u Bilanci roba strateških robnih zaliha. Također, nesporno je važno propisati da dugogodišnje procedure i postupanja u Ravnateljstvu, kada je u pitanju upravljanje robnim zalihama i imovinom kojom upravlja Ravnateljstvo u ime Republike Hrvatske, dobiju odgovarajuću pravnu formu kroz pravilnike koje će propisati ovaj novi prijedlog Zakona.

Smatram  kako je ovaj Zakon životniji jer je dinamičniji i bolje bi trebao pratiti potrebe terena. Popis roba će i dalje postojati i bit će načelan i obuhvaćati širok asortiman proizvoda, ali na drugačiji način prikazivanjem skupina proizvoda tako da će detaljne pojedinačne artikle propisivati Bilanca strateških robnih zaliha koju će donositi Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo će predlagati Vladi Republike Hrvatske reviziju Bilance, svake tri godine. Pohvalno je uvođenje novih pored ranije postojećih kategorija, a to su lijekovi, cjepiva, protuotrovi, sanitetski i potrošni medicinski materijal, higijenske potrepštine za novorođenčad i ulošci. Ukida se čuvanje robe u novcu jer je to s pozicija proračuna i funkcioniranja robnih zaliha nepotrebno i nefunkcionalno. Sva roba predviđena u Bilanci je u robi te se sukladno istome Bilanca popunjava sukladno financijskim mogućnostima proračuna što se definira Državnim proračunom, odnosno proračunima kroz godine koje slijede.

Pohvalno je jasno propisivanje rokova za donošenje Godišnjeg programa, kao i za podnošenje Izvješća Hrvatskom saboru o stanju i upravljanju robnim zalihama za prethodnu godinu koje će podnositi Vlada. Jasno i nedvosmisleno je propisano kako će se ostvareni višak prihoda i primitaka u poslovanju s robnim zalihama koristiti za financiranje popune robnih zaliha sukladno usvojenom Godišnjem programu, kao i za financiranje troškova poslovanja s robnim zalihama, odnosno u vezi s nabavom, prodajom i obnavljanjem robnih zaliha.

Malo je dvojbeno jesu li iznosi kazni propisani u Glavi o prekršajnim odredbama dovoljno visoki da bi odvraćali od počinjenja prekršaja osobe kojima je roba povjerena na čuvanje.

Stalno dostupne zalihe osiguravaju nesmetano i pravovremeno interveniranje i otklanjanje posljedica te isključuju ovisnost o tržištu, sektoru proizvodnje i uvoza. Osim toga, daljnjim stvaranjem robnih zaliha na neizravan način pridonosi se gospodarskoj aktivnosti tvrtki kroz nabavu roba te kroz podmirenje troškova skladištenja i očuvanja kvalitete robnih zaliha. Iz svega navedenog neprijeporna je važnost robnih zaliha kako bi u svakom trenutku mogli odgovoriti na izazove koji budu pred nama neovisno ili je riječ o elementarnim nepogodama i drugim krizama te će Klub zastupnika SDSS-a podržati prijedlog u prvom čitanju .