Kistanje: Uručena pomoć Bogosloviji “Sveta Tri Jerarha”

U organizaciji Vijeća srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije osigurana je pomoć u osnovnim namirnicama i higijenskim potrepštinama za Bogosloviju “Sveta Tri Jerarha” koja djeluje pri manastiru Krka. Pomoć je danas uručena igumanu manastira Ocu Sevastijanu.

Podršku akciji dali su načelnici općina kojima upravlja SDSS; Kistanja, Ervenika i Biskupije, te VSNM grada Skradina.

Pomoć su predali zamjenica župana Šibensko-kninske županije Anja Šimpraga, predsjednik županijskog manjinskog Vijeća i zamjenik načelnika općine Kistanje Borislav Šarić, načelnik općine Ervenik Predrag Burza, zamjenik načelnika općine Biskupija Ognjen VukmiroviĆ, zamjenik gradonačelnika grada Skradina Nikola MiloviĆ -Coco i predsjednica VSNM grada Skradina Svemirka Lalic Krapp – svi članovi naše stranke i većinom članovi Glavnog odbora SDSS-a.

tekst i foto: Borislav ŠARIĆ