Jeckov pozvala mlade na jači politički angažman

U vukovarskom sedištu Zajedničkog veća opština danas su potpisani Ugovori o dodeli jednokratne novčane pomoći studentima. Predsednik Srđan Jeremić potpisao 28 ugovora o stipendijama sa  studentima koji su ispunili  uslove Konkursa . Ovo je prvi put da je ZVO u svom budžetu obezbedilo financijska sredstva za ovu vrstu pomoći studentima viših godina studija.

U samom Konkursu bilo je predviđeno stipendirati 35 studenata, ali usled neispunjavanja uslova svih podnosilaca prijave, deo sredstava je ostao, za sada, neutrošen.

U ZVO-u imaju nameru da nastave sa ovakvom praksom i u narednoj akademskoj godini!

Današnjem potpisivanju Ugovora prisustvovala je Dragana Jeckov saborska zastupnica i potpredsednica SDSS-a koja je govorila o značaju političkog organizovanja i angažovanosti mladih. Milica Stojanović predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a istakla je potrebu obrazovanja na maternjem jeziku.

U ime Akademskog udruženja srpske omladine “Josif Runjanin “govorio je Jovan Vlaović, sekretar udruženja koji je pozvao studente da se uključe u rad udruženja.