Horvat i Martinović razgovarali o zaštiti od poplava u Karlovačkoj županiji

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat u srijedu je primio karlovačkog dožupana Mirka Martinovića i predsjednika Mjesnog odbora Jasenak Nenada Vukadinovića. Razgovarano je o rješavanju problema vodoopskrbe i  poplava, odnosno održavanju vodotokova na područjima Karlovačke županije u naseljima u kojima živi pretežno srpsko stanovništvo.

Vukadinović je upoznao  državnog tajnika  o problematici vezanoj za vodoopsprbu ogulinskog kraja: naselja Jasenak i kompleksa Bjelolasica, naselja Musulinski potok, Bjelsko, Trojvrh i Donje Dubrave, skrenuvši pažnju na potrebi popravka vodocrpnog sustava (pumpi) u hotelu Bjelolasica i nabavci cisterne za pitku vodu kojom bi se opskrbljivala naselja koja nemaju izgrađenu vodovodnu mrežu.

Martinović je iznio probleme vodoopskrbe naselja u općini Vojnić, za koje imaju projektnu dokumentaciju: Ključar, Brdo Utinjsko, Kosići, Vilin Križ, Dejanović Križ, Džaperovac i Krstinja. Problemi su vezani za novčana sredstva potrebna da se ovi projekti realiziraju. U gradu Slunju  problemi su sa izgradnjom vodovoda  od MO Veljun prema Gornjem Budačkom.

Posebno se istakao problem vodoopskrbe  Mjesnog odbora Primišlje, koji bi se mogao relativno lako riješiti kada bi se ovo mjesto opskrbljivalo pitkom vodom sa vojnog poligona „Eugen Kvaternik“

Jedna od tema su bile i  poplave  koje se često dešavaju za vrijeme većih vremenskih nepogoda i oborina i to: u  samom mjestu Vojnić gdje plavi rječica Radonja koja poplavi  jednu četvrtinu mjesta (ugrožava 15 – tak obiteljskih kuća), u mjestu Jasenak (grad Ogulin)  gdje plavi Jasenački potok i njegove tri pritoke, te u mjestu Gornji Sjeničak (grad Karlovac) gdje plavi lokalni potok. Slična je situacija i na drugim područjima u Karlovačkoj županiji.  Osnovni problemi su što se korita  vodotoka ne održavaju, ili se nekvalitetno održavaju,  te brane koje grade dabrovi što ima za posljedice česte poplave i ugrožavanje imovine stanovništva.

Država u Karlovačkoj županiji  rješava obranu od poplava   gradova  Ogulina i Karlovca, što je stvarno pozitivno i ohrabrujuće i za pozdraviti. Međutim, ova druga manja mjesta su zapostavljena istakao je Martinović.

Poseban problem su dabrovi koji su se nastanili na manjim vodotocima, Mnoge vodotoke na Kordunu, a i drugdje, kao što su: (Radonja, Vojišnica, Kupljenčica, Glina,  Utinja  i dr.),  dabrovi pregrađuju branama koje   zaustavljaju protok vode, te  izazivaju poplave, a i ugrožavaju  poljoprivredne i druge nasade uz ove vodotoke. Posebnu štetu čine uništavajući samu  ljetinu (kukuruz i sl.). Za ove nastale štete nitko  ne plaća odštetu.

Na kraju sastanka je zaključeno da se zamjenik župana obrati dopisom nadležnim službama  u ministarstvu, te da se uz pomoć državnog tajnika ovi problemi pokušaju riješiti.