HHO BRKIĆEVU PORUKU PUPOVCU SMATRA PROTIVNOM USTAVU

Hrvatski helsinški odbor saopštenjem je reagirao na izjavu potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića u kojoj je ustvrdio da ‘gospodin Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade’ te da u ‘hrvatskoj državi odlučuju Hrvatice i Hrvati’.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora i istovremeno zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Milijan Brkić na tiskovnoj konferenciji u središnjici HDZ-a održanoj 8. svibnja izjavio je: ‘Ali isto tako gospodin Pupovac i nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade. Podsjetio bih da je ovo Hrvatska Država, da u hrvatskoj državi uz nacionalne manjine koje imaju itekako zajamčena ustavna prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati, da je ovo naša zemlja, a ne čija tuđa.’

Izvršni odbor Hrvatskoga helsinškoga odbora (IO HHO-a) upozorava da ovakva izjava Milijana Brkića retorikom odudara od uljuđenog govora u demokratskim društvima. I ne samo to. Izjava g. Brkića u suprotnosti je s člankom 1. Ustava RH  koji glasi:

‘Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.’

Točno je da u Izvorišnim osnovama Ustava RH-a stoji: ‘Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.’

Međutim, vlast u RH-a „proizlazi iz naroda i pripada zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana“. Narod, plebs ili puk obuhvaćen je pojmom ravnopravnih državljana. Oni se ne dijele ni po nacionalnoj pripadnosti, ni na nositelje vlasti prema nacionalnoj pripadnosti. Najvjerojatnije je g. Brkić opet plagirao nečije tuđe nedomišljene ideje budući je očigledno da ne razumije odnos nosioca suvereniteta i nositelja vlasti u RH. Gospodin Brkić dakle nije u pravu kad kaže da nacionalne manjine „u Hrvatskoj državi  neće odlučivati o vlasti nacionalne manjine nego samo Hrvatice i Hrvati.“

IO HHO-a upozorava g. Brkića i njemu slične da u Hrvatskoj na svom nivoima izbora, od izbora za Predsjednika Republike do jedinica lokalne uprave suodlučuju pripadnici nacionalnih manjina. I ne samo oni: Na izborima za lokalne jedinice uprave imaju pravo glasa i svi državljani EU i to ne samo kao aktivni birači nego imaju pravo biti birani na sve dužnosti od županija do općina.

U RH-a živi preko tristo tisuća državljana koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina. u tom kontekstu izjavu g. Brkića da nacionalne manjine neće određivati sastav Vlade doživljavamo kao negiranje ustavnopravnog poretka RH-a, a ono što tu izjavu čini posebno štetnom i opasnom po ustavnopravni poredak RH, je činjenica da ta izjava dolazi iz usta potpredsjednika Hrvatskoga sabora.

To je tim opasnije što g. Brkić zagovara i promovira koncept etničke države i etnocentričnog društva koji pripadaju u ropotarnicu povijesti i ne korespondiraju s modernitetom.

IO HHO-a stoga poziva Hrvatsku demokratsku zajednicu i njenog predsjednika Andreja Plenkovića na očitovanje o ovoj izjavi, odnosno da li je izjava g. Brkića samo njegov osobni politički stav ili službeni stav HDZ-a. Jednako tako, takvu izjavu očekujemo i od Predsjedništva Hrvatskoga sabora i predsjednika Sabora g. Gordana Jandrokovića. Time bi obojica doprinijeli kvaliteti političke higijene u HDZ-u i Republici Hrvatskoj.

Konačno izjava g. Brkića ne odgovara istini. Zastupnici nacionalnih manjina u Saboru doduše ne bitno, utječu na sastav izvršne i zakonodavne vlasti HDZ-a. Ta vlast u  Hrvatskoj, u ovom trenutku ovisi o glasovima nacionalnih manjina, kao što je ta ovisila o glasovima nacionalnih manjina u prethodnom mandatu HDZ-a i Mosta pod predsjedanjem Tihomira Oreškovića.

Jutarnji list