Godišnjica završetka mirne reintegracije

Povodom 24 godine od završetka procesa mirne reintegracije, danas je u Vukovaru održana svečana sednica Saveta Srpskog narodnog veća i Zajedničkog veća opština.

Prisutnim predstavnicima medija obratila se i potpredsednica Srpskog narodnog veća Dragana Jeckov.

– Nije na odmet spomenuti da se i zdanje Srpskog doma u kojem se nalazimo nastalo zajedničkim radom i donacijama Republike Hrvatske i Republike Srbije. Zanimljivo je bilo čuti koliko je entuzijazma uneto u proces rađanja mira jer Mirnom reintegracijom na ovom području je zaustavljen rat i rođen mir – poručila je Dragana Jeckov.

Na proces Mirne reintegracije osvrnuo se i predsednik Saveta SNV-a Dejan Jović.

– Dodao bih nekoliko stvari jer nisam bio učesnik tog procesa, ali sam duže vreme fokusiran na stvari koje su napisane o ratu na jugoslovenskom prostoru, uključujući i Hrvatsku, kao i pitanje završetka toga rata i odnosa prema njemu. Arhiv Srba u Hrvatskoj je prošle godine organizovao veću konferenciju kojom smo obeležili potpisivanje Erdutskog sporazuma pa smo tu identifikovali nedovršene poslove koji su tada postojali. Potrebno je naglasiti jedan izrazito neugodan kontekst u kojem su se ti procesi odvijali. Čak bih rekao da je sa pozicije demokratičnosti, odnosa prema manjinskim pravima i ravnopravnosti građana taj period od 1995. do 2000. bio za Hrvatsku verovatno najlošiji – naglasio je Jović na zajedničkoj svečanoj sednici Saveta SNV-a i ZVO-a.

Na sednici Saveta ZVO-a i SNV-a bili su još prisutni potpredsednici ZVO-a Srđan Jeremić i Radomir Čvarković, predsednici ZVO-ovih odbora za medije, informisanje i veru Srđan Kolar, kulturu Nebojša Vidović i ljudska prava Miloš Ratković, sekretar Vinko Lazić i voditelj kancelarije SNV-a Jovan Vlaović.