Glavni odbor održao on-line sjednicu

Najveći dobitnik dopunskih izbora je SDSS Bjelovarsko-bilogorske županije gdje je naša stranka sa dosadašnjih maksimalno dva mandata u općinama, gradovima i županiji, porasla na sedam vijećnika, rekao je danas na sjednici Glavnog odbora, predsjednik Izvršnog odbora Boro Rkman. On je na on-line sjednici podneseći informaciju o ovim izborima naglasio kako je SDSS sa osvojenih 45 od 68 mandata definitivno izborni pobjednik. “Kada saberemo osvojene mandate na redovnim majskim izborima – njih 165 i ovih 45 na dopunskim izborima – danas SDSS ima 210 mandata! Ovom broju treba da dodamo i dva mandata koje smo na dopunskim izborima dobili na kandidacijskim listama za pripadnike većinskog hrvatskog naroda u Borovu i romske nacionalne manjine u Jagodnjaku, dolazimo do sveukupne brojke od 212 vijećnica i vijećnika SDSS-a u opštinama, gradovima i županijama”, rekao je Rkman.

Od ukupno 295 zagarantovanih mandata za srpsku nacionalnu manjinu u predstavničkim tijelima na nivou čitave RH, SDSS “drži” njih 210 što čini nešto iznad 71%, rečeno je na sjednici. 

Glavni odbor je upoznat sa bezuslovnim, preciznije pozitivnim i bez ikakve zamjerke,  mišljenjem Državnog ureda za reviziju o finansijskom poslovanju stranke. Usvojen je Program rada stranke u narednoj godini sa finansijskim planom, Plan nabave i niz drugih akata iz nadležnosti Glavnog odbora koje je prezentovao generalni sekretar Danko Nikolić.

“Osim mjera na konsolidaciji pojedinih organizacija o čemu su ranije Glavni odbor i Predsjedništvo raspravljali, u Programu rada neophodno je da podržimo jačanje  Aktiva žena te posebno da radimo na aktivaciji mladih kroz njihove postojeće ali i osnivanje novih foruma i aktiva u našim organizacijama, rekao je predsjednik stranke dr. Milorad Pupovac. 

O aktivnostima Kluba zastupnika “referisala” je predsjednica Kluba Dragana Jeckov naglašavajući kako su zastupnici naše stranke bili “veoma aktivni kako u temama od interesa za srpsku zajednicu, tako i o temama od značaja za društvo u cjelini”. Dodala je kako su naročiti zapaženi bili slobodni govori u hrvatskom parlametu poput onih o tragediji porodice Zec, parničnim troškovima za izgubljene sudske sporove pri tužbama za ratni zločin i drugima.

Članice i članovi Glavnog odbora informisani su da je stranka unazad nešto manje od dva mjeseca bogatija za novi stranački ogranak u Slavonskom Brodu, a da do kraja godine treba da bude održana osnivačka skupština Gradske organizacije u Poreču. Sa ogrankom u Poreču i sa novim županijskom organizacijom Brodsko-posavske županije čija će osnivačka Skupština biti iza Nove godine – SDSS će imati ukupno 103 stranačke organizacije!