Glavna skupština potvrdila izborne kandidate

Glavna skupština SDSS-a na današnjoj sednici održanoj u Vukovaru jednoglasno je sa 178 glasova “za” usvojila prijedlog kandidata naše stranke za predstojeće parlamentarne izbore u 12. izbornoj jedinici na listi srpske nacionalne manjine.

Tako će se na izbornom listiću 5. jula 2020. naći imena dr. Milorada Pupovca i njegovog zamjenika Dejana Mihajlovića, Dragane Jeckov i zamjenika Mile Horvata te Borisa Miloševića i zamjenice Anje Šimpraga.

Izborne kandidate predstavio je predsednik Glavne skupštine dr. Vojislav Stanimirović;

Predsednik Glavne skupštine prvi je čestitao izabranim kandidatima i dao im podršku kako tokom kampanje tako i u nastavku parlamentarnog rada;

Jednoglasno je usvojen izborni program koji je delegatima prezentovao predsjedsjenik stranke i izborni kandidat dr. Milorad Pupovac. U uvodnom dijelu predsjednik se dotakao mirne reintegracije, vremena u kojem je stranka osnovana, te perioda od 1998 do 2012 godine i ulaska Hrvatske u EU;

Nažalost od ulaska u EU, Hrvatska je postala zatvorenija i sve manje tolerantna zemlja;

Neka naša kampanja neka bude borbena i uživajte u njoj jer to radite iz uvjerenja;

Osim izbornog dela, Glavna Skupština je na osnovu prijedloga Županijskih organizacija razrešila pojedine i imenovala nove članove Glavnog odbora i Glavne skupštine.

Na početku sednice, predsedavajući Boro Rkman pročitao je pismo podrške koje je uputio u svoje lično ime i ime članstva Demokratske stranke Srbije njen predsdednik Miloš Janković.

foto/video: Srđan KOLAR/Svetislav MIKEREVIĆ