Gašenje malih škola znači “smrt” za selo

O stanju u školstvu danas je u Saboru raspravljala Dragana Jeckov: