Dragan Crnogorac isključen iz SDSS-a

Zbog isticanja kandidature na konkurentskoj listi SDSS-u, za predstojeće izbore za Evropski parlament, odlukom Predsjedništva Dragan Crnogorac isključen je iz stranke! Donoseći odluku o isključenju iz stranke Dragana Crnogorca Predsjedništvo se vodilo članovima 60. 61. i 62. Statuta Samostalne demokratske srpske stranke, te 4., 5 i 6. Odluke o disciplinskoj odgovornosti članova SDSS-a.

Dragan Crnogorac istakao je svoju kandidaturu na listi Demokratskog saveza Srba za EU izbore koji će biti održani 26. maja 2019.  Osim ovog najtežeg oblik kršenja stranačke discipline, protiv Crnogorca je od kraja 2017. u toku disciplinski postupak pred stranačkim disciplinskim odborom Vukovarsko- sremske županije. Postupak je pokrenula Gradska organizacija SDSS-a Vukovar zbog aktivnosti i javnih istupa koje je Crnogorac, izjavljivao mimo programskih ciljeva, stava i odobrenja stranačkih tijela, tokom i poslije lokalnih izbora 2017. godine.  Bez obzira na disciplinski postupak koji se vodio protiv njega i u kojem je on aktivno učestvovao iznoseći i dalje svoje tvrdnje, podnio je žalbu na prvostepenu odluku Disciplinske komisije koja je glasila “opomena pred isključenje”, Crnogorac je nastavio sa aktivnostima suprotnim stavovima i interesima stranke i njenih birača.

Osim evidentnih prekršaja stranačkog Statuta, Crnogorac je činio i niz drugih djela koje ruše ugled stranke u cjelini i njenih članova. U javnosti je i pored postupka, koji se protiv njega vodio, nastavio neargumentovano napadati i omalovažavati stranačke prvake na centralnom, županijskom ili gradskom nivou, a bio je i pod istragom nadležnih institucija RH zbog protivzakonite upotrebe službenog automobila vlasništvo Zajedničkog vijeća opština, za vrijeme dok je bio predsjednik ove institucije u volonterskom statusu i istovremeno saborski zastupnik u radnom odnosu.

Uzimajući novac za putovanja i od Sabora i od Zajedničkog vijeća opština, oštetio je i državni budžet kao i budžet institucije kojoj je predsjedavao. Obzirom da kao volonter nije imao zakonsko pravo na korištenje automobila ZVO-a kao ni na troškove goriva i putarina, u Saboru je na ime istog automobila uzimao trošak prikazujući da je riječ o njegovom privatnom automobilu  – pribavio sebi protivpravnu materijalnu korist. Ovim je nanio štetu Državnom proračunu RH i narušio ugled Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci i sebi lično.