Dopunski izbori i popis stanovništva prioriteti su stranke i srpske zajednice

Juče, na kraju dvodnevnog savjetovanja srpskih organizacija održanog u okolini Vrhovina, formirana su dva koordinativno-operativna tima za popis stanovništva i za dopunske izbore. U timovima su, u skladu sa nadležnostima pojedinih srpskih organizacija, predstavnici svih učesnika savjetovanja; SDSS-a, SNV-a, ZVO-a i Prosvjete.

Što se popisa stanovništva tiče zaključak je da se treba maksimalno ići na informisanost stanovništva o popisu, o mogućnostima popisa sa posebnim naglaskom na značaj elektronskog popisivanja stanovništva, na pravima koje građani imaju tokom popisa. Neophodno je dodatno razviti svijest, posebno kod pripadnika manjinskih zajednica, o značaju popisa, povećati njihovu uključenost, stvaoriti pretpostavke za slobodu izjašnjavanja o nacionalnoj vjerskoj i jezičnoj pripadnosti.

U ostvarenju tih ciljeva, uz neposredne terenske kontakte sa građanima i brojne edukacije, biće organizovana posebna kampanja koja će biti balansovana na način da kod manjina razvija svijest o važnosti popisa, a sa druge strane da ne stvara dodatne animozitete koje neke desne političke grupacije u zemlji imaju prema manjinama, posebno Srbima!

U dopunskim izborima na raspolaganju su 74 mandata što se srpske zajednice tiče. SDSS kao najači politički predstavnik zajednice aspiriše na najveći broj mogućih mandata, a za šgto će trebati podršku i ostalih srpskih organizacija pogotovo u onim sredinama u kojima stranka nema svoje organizacione oblike.

Podsjetimo, dopunski izbori biće održani u 37 opština, 15 gradova i 10 županija, a konkretne smjernice županijskim organizacijama u ovom kontekstu, Predsjendištvo stranke suvojilo je dan ranije na sjednici održanoj takođe u okviru savjetovanja u kampu “Big bear” u Donjem Babinom Potoku pored Vrhovina.