Donacija bogosloviji u manastiru Krka

tora bili su predsjednik županijskog vijeća i zamjenik načelnika općine Kistanje Borislav Šarić, zamjenik župana Šibensko-kninske županije Ognjen Vukmirović i načelnici općina Biskupija i Ervenik, Milan Đurđević i Predrag Burza.