Dobni cenzus od najmanje 65 godina za Klub “Rajko Teofilović”

Klub seniora SDSS-a “Rajko Teofilović” biće otvoren za osnivače stranke u svojim sredinama koji su stariji od 65 godina. Za članstvo u Klubu jedan od kriterijuma biće da kandidati nisu trenutno nosioci bilo koje pozicije u izvršnoj vlasti kao ni u predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave. Ovi i drugi elementi biće punovažni tek  kada ih usvoji Glavni odbor stranke, a usaglašeni su na juče održanoj sjednici centralnog Izvršnog odbora održanoj u Vrginmostu.

Izvršni odbor pod predsjedanjem Bore Rkmana i prisustvo 11 od ukupno 13 članova, analizirao je dinamiku održavanja sastanaka stranačkih izvršnih odbora svih nivoa te Skupština. U tom kontekstu pohvaljena je sisačko-moslavačka županijska organizacija koja je do sada jedina održala skupštine svih organizacija i time u potpunosti ispoštovala Preporuku Predsjedništva. Vrlo blizu potpunog ispunjenja je Ličko-senjska u kojoj treba da se održi Skupština na županijskom stranačkom nivou, te Karlovačka i Šibensko-kninska. Ostalima organizacijama naloženo je da ubrzaju proces.

U nekim sredinama uočena je devijacija na način da se predaju samo zapisnici bez prethodne najave i pozivima za prisustvo višim stranačkim tijelima.  Kako postoji bojazan da je takva skupština samo formalno održana, Izvršni odbor će predložiti Glavnom odboru da budu valjane samo one Skupštine kojima prisustvuju predstavnici viših stranačkih organizacijskim oblika. Pri tomu se misli na predstavnika dotične županijske organizacije, člana centralnog Izvršnog odbora iz konkretne županijske organizacije, člana Glavnog odbora…

U radu jučerašnje sjednice učestvovao je potpredsjednik stranke Dejan Mihajlović, a razgovarano je i o skorašnjim izborima za Vijeća i predstavnike srpske nacionalne manjine.