Deminiranje šume u Ličkoj Jesenici

Juče su počeli radovi na deminiranju u Karlovačkoj županiji u općini Saborsko.  Sporazum o financiranju  poslova  uklanjanja zaostalih mina potpisali su  prije par mjeseci Karlovačka županija  i Hrvatski centar za razminiravanje. Radi se o šumskom terenu u Ličkoj Jesenici, gospodarskoj jedinici Hrvatskih šuma “Titra-Javornik”, kojeg će očistiti tvrtka “Heksogen” kao nositelj posla uz pod izvođača  “Capsula Interna”.

Prostor koji treba deminirati je  površine 116.300 m2, ukupne cijene 1.033.907,00 kn, od kojih je donacija Karlovačke županije 350.000,00 kn. Planirani završetak radova je 25 dana od započetog posla.

Uvođenje u posao održano je na lokaciji radilišta u Ličkoj Jasenici, uz prisustvo i obraćanje župana Karlovačke županije Damira Jelića, zamjenika župana Mirka Martinovića, zastupnika u Hrvatskom saboru Tomislava Lipošćaka, ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje Zdravka Modrušana, predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, voditelja Uprave šuma Ogulin Drage Rudančića, te načelnika Općine Saborsko Marka Bićanića sa suradnicima.

Najavljeni su novi projekte Hrvatskih šuma na deminiranju koji bi bili finansirani iz sredstava EU.

tekst i foto: Mirko MARTINOVIĆ