Delegacija AP Vojvodine u Rijeci

U organizaciji tamošnjeg Konzulata Republike Srbije, Rijeku je posjetila delegacija Vlade AP Vojvodine, na čelu s Ognjenom Bijelićem, pokrajinskim sekretarom za regionalni razvoj, medjuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu, koja je naprije obišla predstavnike SPC-a, a onda se susrela s predstavnicima srpskih organizacija i nosiocima izvršnih pozicija u jedinicama lokalne samouprave.

Dočekali su ih Vesna Blanusa, Milan Erakovic i Mile Opačić iz gradskog i županijskog SDSS-a, dožupan Petar Mamula, predstavnici riječkog VSNM, SKD Prosvjeta i Zajednice Srba i upoznali s aktivnostima koje poduzimaju, posebno u vezi izgradnje Srpskog kulturnog centra u Rijeci, čija bi izgradnja trebala krenuti u septembru.

Sa sunarodnicima iz Novog Sada razg0varali su i predstavnici srpskih organizacija iz Karlovačke županije na čelu sa zamjenikom župana Mirkom Martinovićem.

Predstavnici  izvršne vlasti su ukratko upoznali  delegaciju o  svojim lokalnim jedinicama, broju i nacionalnom sastavu stanovništva, manjinskoj nastavi u osnovnim školama  (model C), ekonomskoj i političkoj situaciji,  te radu udruženja iz oblasti  sporta i  kulture,  kao i radu  Srpske pravoslavne crkve,  te   njihovim problemima.

Pošto se radilo o prvom sastanku  najviše se razgovaralo o trenutačnim  mogućim  oblicima pomoći  pokrajinske Vlade Vojvodine   srpskom stanovništvu ove županije  u području sporta, kulture i školstva.  Pokrajinska vlada je ponudila pomoć u opremanju  sportskih i kulturnih društava,  mogućim susretima  društava  u Vojvodini, organiziranju kampova,  edukaciji  nogometnih trenera,  pomoći učenicima osnovnih škola  darivanjem školske opreme…

Posebno se osvrnulo na moguću suradnju  i pomoć  u razvoju poljoprivredne i druge proizvodnje  kroz otvaranje predstavništava, servisa, a  i  trgovačkih društava iz Pokrajine, kao što su servisi za traktore i poljoprivrednu mehanizaciju, prodaja sjemena i repromaterijala  za poljoprivredu i sl. Naglašeni su potencijali prostora Karlovačke županije na kojima živi pretežito srpsko stanovništvo  za poljoprivrednu proizvodnju i voćarstvo i povrtlarstvo, sa posebnim akcentom na porast  turizma, kao  i  ulogu blizine Plitvičkih jezera i drugih historijsko – kulturnih destinacija ovog područja, čime bi se kroz bavljenje turizmom i proizvodnju autohtonih poljoprivrednih proizvoda  poboljšao njihov  standard.  Posebnu ulogu i stručnu pomoć   u razvoju poljoprivrede i voćarstva bi  trebao  ima Institut za poljoprivredu iz Novog Sada.

Mile OPAČIĆ/Mirko MARTINOVIĆ