Civilne žrtve rata ne odvajati po nacionalosti

Nakon dugo čekanja Hrvatska će uskoro dobiti Zakon o civilnim stradalnicima  rata, kojim bi se konačno trebala priznati prava civilnih žrtava srpske nacionalnosti. Tokom jučerašnje rasprave saborska zastupnica Dragana Jeckov zauzela se da se civilne žrtve ne mogu odvajati po nacionalnosti.