Borovo u završnim pripremama za Skupštinu organizacije