Bez SDSS-a nema stabilne vlasti ni u Kninu ni u županiji!

Nakon lokalnih i pogotovo dopunskih izbora, prvi put od kako je SDSS-a na ovim prostorima, bez nas nije moguće održati stabilnu vlast niti u Skupštini Šibensko-kninske županije niti u Gradskom vijeću Knina. U županijskom predstavničkom tijelu imamo 4, a gradskom 2 vijećnika, rekla je juče u Kistanjama na sjednici Izvršnog odbora županijske organizacije predsjednica Anja Šimpraga.

Uz dobre vijećnike pozicije SDSS ima zamjenika župana i kninskog dogradonačelnika, predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, predstavnike i u drugim županijskim i gradskim odborima, a time i uslove za kvalitetan rad na poboljšanju statusa srpske zajednice. To se prije svega odnosi na komunalnu i drugu infrastrukturu rečeno je juče.

U ovom županijskom Odboru redovno se održavaju sjednice, kao i sastanci Izvršnih odbora gradskih i općinskih organizacija, što je i osnovna namjera Zaključka Predsjedništva stranke o intenzivnijoj dinamici sastanaka svih nivoa i u svih 103 ogranka koliko ih stranka ima u RH.

“U godinu dana Kistanje je imalo osam sjednica te 6 sjednica Kluba vijećnika”, rekao je Borislav Šarić prvi čovjek kistanjskog SDSS-a i Predsjednik Kluba SDSS-a u Županijskoj skupštini.

Biskupija je održala 4 sjednice, Knin 6, a u Erveniku prema riječima Predraga Burze stranka je dosta podmlađena, što je takođe intencija Predsjedništva, kako dobro ekipirana”!

Od dopunskih izbora jeseni 2021. stranka ima vijećnika i u Gradskom vijeću Drniša. “Tri mjeseca sam starija od Bajdena, ali imam više energije od njega. Pa ako on može upravljati Amerikom, mogu i ja učiniti sve za bolji život naših ljudi po našim selima”, optimistično je rekla Bosiljka Janjić  naša drniška gradska vijećnica.

Sjednici je prisustvovao predsjednik  Izvršnog odbora  na centralnom stranačkom nivou Boru Rkman.