BBŽ: Stranačka fuzija Velikog Grđevca i Grubišnog Polja

Revizija članstva i održavanje Skupština te pripreme za majske izbore za Vijeća srpske nacionalne manjine, centralne su teme sjednice Izvršnog odbora Županijske organizacije Bjelovarsko-bilogorske županije, održane sinoć u Daruvaru. Revizija članstva sa ciljem da se dobije precizan broj članica i članova stranke u pojedinom ogranku treba da bude, prema sinoćnjem dogovoru, završena do polovine marta. Do početka aprila tekuće godine svoje Skupštine uključujući i županijsku, treba da održe općinske i gradske organizacije, njih 6, u sastavu ovog županijskog ogranka.

Radi efikasnijeg i kvalitetnijeg stranačkog rada, sinoć je usaglašena fuzija ogranaka u Velikog Grđevcu i već postojećeg u  Grubišnom Polju. “U Grđevcu imamo članove ali još nemamo ogranak, a u Grubišnom Polju imamo ogranak sa veoma malo članova, pa je najbolje sjediniti ih”, pojasnio je predsjednik županijske organizacije Milan Radaković.

Stranački vijećnici izabrani na dopunskim izborima u Končanici, Garešnici, Daruvaru i Đulovcu te Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, odreda su svoj politički položaj i odnos općinskih i županijski vlasti ocijenili vrlo korektnim. Posebno se to odnosi na Daruvar, rečeno je, u kojem je znatno investirano iz gradskog budžeta u infrastrukturu u naseljima u kojima žive Srbi.

U radu sinoćnje sjednice učestvovao je predsjednik centralnog Izvršnog odbora Boro Rkman.