Asvaltirana cesta Mali Kozinac-Kosjersko Selo

U  Općini Barilović je  završeno asfaltiranje  nerazvrstanog  makadamskog puta  na relaciji Mali Kozinac  – Kosjersko selo  u dužini od 710 metara, širine 2,5 metara. Vrijednost radova je iznosila 233.000 kuna, od čega je 198.000 kuna osiguralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije RH  iz   Programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2018. godinu, a općina Barilović iz vlastitih sredstva ostatak od 35.000 kuna.

Načelnik općine Dražen  Peraković je rekao da im je namjera da u 2019. godini asfaltiraju  i nerazvrstanu cestu  Kosjersko selo – Koranski  brijeg dužine hiljadu metara.  Projekt  bi  kandidirali prema Ministarstvu RRiEU, te pokušali osigurati sredstva   iz Programa za financiranje projekata lokane infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina za 2019. godinu, te iz vlastitih poreznih izvora.

Takođe, hvale vrijedan je  projekt  koji će se realizirati  u 2019 godini, a odnosi se na uređenje vatrogasnog doma u Bariloviću, gdje se u potkrovlju istog (146,10 m2)  planiraju urediti  kancelarije i poslovne prostorije za udruge, ali i za  Vijeće srpske nacionalne manjine općine Barilović, koje trenutno nema prostora za rad. Tako bi Vijeće napokon dobilo svoje prostorije.

tekst i foto: Mirko MARTINOVIĆ