Aktiv žena usvojio modele realizacije Programa rada

U Zagrebu je juče održana redovna sjednica Izvršnog odbora Aktiva žena SDSS-a na kojoj je usaglašen model realizacije programa rada za tekuću godinu. Znatan element programa osim političkih su i humanitarne aktivnosti. Sjednicom je predsjedavala Mirjana Oluić, predsjednica Aktiva. Prisustvovale su, među ostalima, potpredsjednica Vlade Anja Šimpraga i saborska zastupnica Dragana Jeckov.