Agilnošću dožupana Martinovića i saradnika realizirani brojni projekti u Karlovačkoj županiji

Tokom decembra tekuće godine u suradnji zamjenika župana Karlovačke županije Mirka Martinovića i predstavnika srpske zajednice u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, te lokalnih i županijskih vlasti u nekim naseljima  Karlovačke županije gdje pretežno živi srpska zajednica realizirani su  bitni projekti vezani za elektrifikaciju, županijske putove,  javnu rasvjetu i vodovod.

Tako je uz aktivan doprinos  predsjednika Mjesnog odbora Veljun, naselja nastanjenog Srbima na području grada Slunja, Predraga Mandića – na relaciji Veljun – Cvijanović brdo asfaltirano 500 metara županijske ceste u vrijednosti od  400.000 kn. Ostalo je da se u sljedećoj godini asfaltira dodatnih 500 metara,

U Mjesnom odboru Gornje Primišlje, takođe grad Slunj,  uz angažman  Dušana  Grubora vijećnika u gradskom vijeću grada Slunja,  rekonstruirana  je niskonaponska mreža  u  dužini od cca  600 m, odnosno  postavljeni su novi električni stupovi i kablovi, čime je omogućeno normalno snabdijevanje strujom stanovništvu ovog kraja.

U općini Krnjak, Mjesnom odboru Zagorje i naselje Sikirice izvršena je rekonstrukcija elektro mreže u koju je HEP Karlovac uložio cca 500.000 kuna, čime je omogućeno  staračkom i bolesnom stanovništvu da imaju stabilno i redovno snabdijevanje sa strujom svoja domaćinstva.

Prema riječima Petra Linte predsjednika Mjesnog odbora Sjeničak – Utinja  i Rade Vlajnića predsjednika Gradske organizacije SDSS-a Karlovac, u gradu Karlovcu u naseljima Gornji i  Donji Sjeničak postavljena je i prosvijetlila ulična  javna rasvjeta.  Također je  izrađena potrebna papirologija i dokumentacija  za dobivanje na korištenje zgrade Društvenog doma u Gornjem Sjeničaku od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Potpisivanje ugovora se očekuje u sljedećoj godini.  Ujedno je izrađena projektna dokumentacija i u toku je ishođenje građevinske dozvole  za  asfaltiranje  gradske ceste na relaciji Skakavac – Utinja, do  granice sa općinom Vojnić, u dužini od 1.300 m, kojom bi se napokon kroz Utinjsku dolinu omogućio normalan saobraćaj domicilnom stanovništvu i osigurao zaobilazni put za pravac Karlovac-Vojnić-Vrginmost. Planirana vrijednost radova je cca 2 miliona kuna, a isti bi se izvodili sljedeće godine.

Za izgradnju antenskog stupa u Gornjem Sjeničaku, kako bi se poboljšao signal mobilne i TV mreže,  ishođena je građevinska dozvola.  Rade Vlajnić  besplatno je darovao svoje zemljište gdje bi se stup postavio. Grad Karlovac i HEP Karlovac će osigurati potrebnu infrastrukturu; prilazni put i struju. Za izgradnju samog stupa potrebno je  oko 300.000 kuna. Očekuje se da  će se uz pomoć saborskih zastupnika SDSS-a, naših  državnih tajnika i pomoćnika ministara, ova sredstva uspjeti  osigurati  iz  državnih ili EU sredstava.

Za stanovnike  zaseoka  Živkovići u naselju Brezova glava izrađena je projektna dokumentacija za vodovod u dužini od 500 m  koji bi bio izgrađen u 2021. godini, a kojim bi se osigurala vodoopskrba za 15-tak domaćinstava.

Osim infrastrukturnih elemenata, agilnošću dožupana Martinovića i suradnika, na zadnjoj sjednici županijske Skupštne održanoj prije nekoliko dana, uz ostao, županijskom Vijeću srpske nacionalne manjine vraćena su sredstva koja su bila umanjena zbog situacije sa pandemijom COVID-a 19.

Uumanjeni iznos od 30.000 kn nakon  pojave korone u martu 2020., vraćen je na visinu prvog izvornog plana od 200.150 kuna.  Izvršena je prenamjena vraćenih sredstava, pa ista neće biti korištena za tekuće poslovanje već za kapitalna ulaganja odnosno opremanje kancelarijskog prostora.