У имовинским картицама криптовалуте и пренамена пољопривредног у грађевинско земљиште?

У Сабору је данас о коначној верзији Закона о спречавању сукоба интереса говорила заступница и потпредседница странке Драгана Јецков;